Desyat strok na pervuyu polosu

(1981)

导演: Dmitri Salynsky
编剧: Dmitri Salynsky
国家地区: 苏联
发行公司: Goskino ...

主演:

Olegar Fedoro

Olegar Fedoro

饰 Sergeant Ali..

Yuri Grigoriev

Yuri Grigoriev

饰 Lieutenant K..

更多