Arabian naito: Shindobaddo no bôken

(1962)

动画 - 1962年7月21日日本上映
导演: Masao Kuroda Taiji Yabushita
编剧: Morio Kita 手冢治虫
国家地区: 日本
发行公司: Catcom Home Entertainment ...

主演:

Hideo Kinoshita

Hideo Kinoshita

饰 Sinbad (voice)

泷口顺平 Junpei Takiguchi

泷口顺平

Junpei Takig..

饰 Captain (voi..

辻村真人 Mahito Tsujimura

辻村真人

Mahito Tsuji..

饰 Yashimu (voi..

Kyôko Satomi

Kyôko Satomi

饰 Princess Sam..

更多