Da obichash na inat

(1986)

剧情 - 1986年1月20日保加利亚上映
导演: Nikolai Volev
编剧: Chavdar Shinov Nikolai Volev
国家地区: 保加利亚
制作公司: Boyana Film ...

主演:

Velko Kynev

Velko Kynev

饰 Rado Peshev

Ivan Velkov

Ivan Velkov

饰 Plamen

Maria Statoulova

Maria Statoulova

饰 Maykata

Leda Taseva

Leda Taseva

饰 Kontrolyorkata

更多