Sudba rezidenta

(1970)

导演: Venyamin Dorman
编剧: Oleg Shmelyov Vladimir Vostokov
国家地区: 苏联
制作公司: Gorky Film Studios ...

主演:

Georgi Zhzhyonov

Georgi Zhzhyonov

饰 Mikhail Tulyev

Mikhail Nozhkin

Mikhail Nozhkin

饰 Pavel Sinitsyn

Andrei Vertogradov

Andrei Vertogradov

饰 Vladimir Bor..

Yefim Kopelyan

Yefim Kopelyan

饰 General Serg..

更多