Papadom

(2009)

剧情/喜剧 - 2009年10月8日马来西亚上映
导演: Afdlin Shauki
编剧: Afdlin Shauki
国家地区: 马来西亚
制作公司: Tayangan Unggul ...

主演:

Afdlin Shauki

Afdlin Shauki

饰 Saadom

Liyana Jasmay

Liyana Jasmay

饰 Miasara

Norkhiriah

Norkhiriah

饰 Munirah (as ..

Vanida Imran

Vanida Imran

饰 Profesor Bal..

更多