Kyôretsu môretsu! Kodai shôjo Dogu-chan matsuri! Supesharu mûbî edishon

(2010)