Ek Veer Stree Ki Kahaani... Jhansi Ki Rani

(2009)

导演: Dharmesh Shah
编剧: Malvika Asthana Ila Datta ...
国家地区: 印度
制作公司: Contiloe Entertainment ...

主演:

Jaya Bhattacharya

Jaya Bhattacharya

饰 Sukkubai

Shailesh Dattar

Shailesh Dattar

饰 Moropant

Sameer Dharmadhikari

Sameer Dharmadhikari

饰 Gangadhar Rao

Ulka Gupta

Ulka Gupta

饰 Manikarnika

更多