Chauranghee

()

(I)
导演: Sibtain Fazli Nabendusundar
国家地区: 印度

主演:

Prithviraj Kapoor

Prithviraj Kapoor

饰 (as Prithvir..

Ruby Mayer

Ruby Mayer

饰 (as Rubyy)

Ashalata

Ashalata

饰 (as AshaLata)

更多