Winnie the Pooh Goes Visiting

(1971)

导演: Fyodor Khitruk
编剧: A.A. Milne Boris Zakhoder ...
国家地区: 苏联
发行公司: Yleisradio (YLE) ...
更多片名: 小熊维尼

主演:

叶甫盖尼·莱昂诺夫 Yevgeni Leonov

叶甫盖尼·莱昂诺夫

Yevgeni Leonov

饰 Vinni-Pukh (..

Iya Savvina

Iya Savvina

饰 Pyatachok (v..

Anatoliy Shchukin

Anatoliy Shchukin

饰 Rabbit (voic..

Vladimir Osenev

Vladimir Osenev

饰 Narrator (vo..

更多