Poslednata duma

(1973)

剧情 - 1973年9月7日保加利亚上映
导演: Binka Zhelyazkova
编剧: Stefan Tsanev Binka Zhelyazkova
国家地区: 保加利亚
制作公司: Boyana Film ...

主演:

Iana Guirova

Iana Guirova

饰 Ana

Tzvetana Maneva

Tzvetana Maneva

饰 Uchitelkata

Aneta Petrovska

Aneta Petrovska

饰 Chernata Maria

Emilia Radeva

Emilia Radeva

饰 Shivachkata

更多