Qing qing cao yuan shang

(1974)

爱情 - 1974年12月20日中国台湾上映
导演: 张美君
编剧: 林煌坤
国家地区: 中国台湾
制作公司: To-Day Motion Picture Company ...
更多片名: 青青草原上

主演:

林青霞 Brigitte Lin

林青霞

Brigitte Lin

饰 (as Lin Chin..

韩湘琴 Han Shian Chin

韩湘琴

Han Shian Chin

饰 (as Han Shen..

秦汉 Han Chin

秦汉

Han Chin

饰 (as Kien Han)

唐威 David Tang Wei

唐威

David Tang Wei

饰 (as Teng Wei)

更多

短影评

比较普通的一部感情叙事片,林青霞戏份也不是很多。

给力的微笑

给力的微笑

看过 6.3