Balada o zeleném drevu

(1983)

爱情/动画/短片 - 1983年捷克斯洛伐克上映
导演: 吉利·巴塔
编剧: 吉利·巴塔
国家地区: 捷克斯洛伐克
制作公司: Krátký Film Praha ...
更多片名: 绿林谣