Ritzar bez bronya

(1966)

1966年2月14日保加利亚上映
导演: Borislav Sharaliev
编剧: Valeri Petrov
国家地区: 保加利亚
制作公司: Boyana Film ...

主演:

Apostol Karamitev

Apostol Karamitev

饰 Vuychoto na ..

Oleg Kovachev

Oleg Kovachev

饰 Vanyo

Mariya Rusalieva

Mariya Rusalieva

饰 Emiliya, may..

Tzvyatko Nikolov

Tzvyatko Nikolov

饰 Stamov, bash..

更多