G.B.H.

(1991)

电视迷你剧集 - 剧情 - 1991年6月6日英国首播
导演: Robert Young
编剧: Alan Bleasdale
制作人: Alan Bleasdale David E. Jones
国家地区: 英国

剧情:

  《G.B.H》是BBC4在1991夏天播出的一部七集迷你剧。故事发生在1990年代早期的英国北部,共党激进派领袖Micheal Murray为了政治需要而发动一场大规模的罢工,而当地学校的校长Jim Nelson为了保护学生的安全提出抗议,最终平息了这场..

更多剧情

主演:

罗伯特·林德森 Robert Lindsay

罗伯特·林德森

Robert Lindsay

饰 Michael Murr..

麦克·帕林 Michael Palin

麦克·帕林

Michael Palin

饰 Jim Nelson (..

Dearbhla Molloy

Dearbhla Molloy

饰 Laura Nelson..

Alan Igbon

Alan Igbon

饰 Teddy (7 epi..

更多