A Burning Lantern

(1983)

剧情 - 1983年10月1日苏联上映
导演: Aghasi Ayvazyan
编剧: Aghasi Ayvazyan
国家地区: 苏联
制作公司: Armenfilm Studios ...

主演:

Vladimir Kocharyan

Vladimir Kocharyan

饰 Vano Khojabe..

V. Gevorgyan

V. Gevorgyan

饰 Vano's wife ..

Henrik Alaverdyan

Henrik Alaverdyan

饰 Bankutuzyan

Karlos Martirosyan

Karlos Martirosyan

饰 Tzakale

更多