To prosopo tis Medousas

(1967)

剧情 - 2000年12月8日希腊上映
导演: Nikos Koundouros
编剧: Vangelis Goufas Nikos Koundouros
国家地区: 美国 | 希腊
制作公司: Cosmos Productions (III) ...

主演:

Philippo Vlachos

Philippo Vlachos

饰 Alexis

Fanis Hinas

Fanis Hinas

饰 Filippos

Alexis Mann

Alexis Mann

饰 Filippos' Br..

Hara Angelousi

Hara Angelousi

饰 Filippos' Gi..

更多