Cinderella Moon

(2010)

2010年9月11日加拿大上映
导演: Richard Bowen
编剧: Richard Bowen
国家地区: 中国
制作公司: Louisa Productions ...
更多片名: 灰姑娘之月

主演:

Xiao Min

Xiao Min

饰 Mei Mei

Zhang Jie

Zhang Jie

饰 King

Caiping Wang

Caiping Wang

饰 Stepmother

Hu Yinzi

Hu Yinzi

饰 Big Sister

更多

短影评

一部不在中国上映的中国电影,在美国的飞机上观看的。讲述中国一个少数民族的崇月迷信和婚俗。

火蝎

火蝎

看过 4.7

很不错的外国人拍的中国的电影

迪迪埃德罗巴

迪迪埃德罗巴

看过 7.8