Caspar David Friedrich - Grenzen der Zeit

(1986)

导演: 彼得·沙莫尼
编剧: Hans A. Neunzig 彼得·沙莫尼
国家地区: 西德 | 东德
发行公司: Filmverlag der Autoren ...

主演:

Helmut Griem

Helmut Griem

饰 Carl Gustav ..

Sabine Sinjen

Sabine Sinjen

饰 Caroline Fri..

Hans Peter Hallwachs

Hans Peter Hallwachs

饰 V.A.Schukows..

Walter Schmidinger

Walter Schmidinger

饰 Basilius von..

更多