Posol Sovetskogo Soyuza

(1970)

导演: Georgi Natanson
编剧: Ariadna Tur Pyotr Tur
国家地区: 苏联
制作公司: Mosfilm ...
更多片名: 苏联大使

主演:

Yuliya Borisova

Yuliya Borisova

饰 Ambassador K..

Anatoli Ktorov

Anatoli Ktorov

饰 King

Gunars Cilinskis

Gunars Cilinskis

饰 (as G. Tsili..

Voldemar Panso

Voldemar Panso

更多