Daleko ot Sanset Bulvara

(2006)

130分钟 - 剧情 - 2006年法国上映
导演: Igor Minayev
编剧: Olga Mikhaylova Igor Minayev
国家地区: 俄罗斯
发行公司: Zelig Films ...

主演:

Yuliya Svezhakova

Yuliya Svezhakova

饰 Lidiya Polya..

Sergey Tsyss

Sergey Tsyss

饰 Konstantin D..

塔吉娅娜·萨莫依洛娃 Tatyana Samojlova

塔吉娅娜·萨莫依洛娃

饰 Lidiya Polya..

Igor Dmitriev

Igor Dmitriev

饰 Konstantin D..

更多