Ichi rittoru no namida

(2005)

电视系列剧 - 爱情/剧情
导演: 村上正典
编剧: 江头美智留 木户彩 ...
制作人: 贷川聪子 ...
国家地区: 日本
单集片长:

47分钟

主演:

泽尻英龙华 Erika Sawajiri

泽尻英龙华

Erika Sawajiri

饰 Ikeuchi Aya ..

锦户亮 Ryo Nishikido

锦户亮

Ryo Nishikido

饰 Asou Haruto ..

药师丸博子 Hiroko Yakushimaru

药师丸博子

Hiroko Yakushimaru

饰 Ikeuchi Shio..

阵内孝则 Takanori Jinnai

阵内孝则

Takanori Jinnai

饰 Ikeuchi Mizu..

更多