Hoshi tsugu mono

(1990)

1990年2月3日日本上映
导演: Kazuo 'Gaira' Komizu
编剧: Kazuo 'Gaira' Komizu
国家地区: 日本
发行公司: 松竹影业 ...

主演:

田中邦卫 Kunie Tanaka

田中邦卫

Kunie Tanaka

饰 Kenji Tanaka..

Kenji Adachi

Kenji Adachi

饰 Kenji Tanaka..

Maiko Wakita

Maiko Wakita

饰 Shigeko Umezu

Shunichi Fujinami

Shunichi Fujinami

饰 Jiro Oishi

更多

短影评

Hoshi tsugu mono真的触鸿不错,值得一看

苫琴娜

苫琴娜

看过 6.0