Bekarov, Yikre Lekha Mashehu Tov

(2006)

动作/剧情 - 2006年5月18日以色列上映
导演: Eyal Shiray
编剧: Uzi Vile
国家地区: 以色列
制作公司: Cinema Production Ltd. ...

主演:

Adam Hirsch

Adam Hirsch

饰 Ilan

Assi Dayan

Assi Dayan

饰 Avraham

Tinkerbell

Tinkerbell

饰 Daliya

Shraga Harpaz

Shraga Harpaz

饰 Ilan's Dad

更多