Alag: He Is Different.... He Is Alone...

(2006)

科幻 - 2006年6月16日印度上映
导演: Ashu Trikha
编剧: Tagore Almeida Ashu Trikha ...
国家地区: 印度
制作公司: Subi Samuel Movies ...

主演:

Akshay Kapoor

Akshay Kapoor

饰 Tejas H. Ras..

迪雅·莫扎 Diya Mirza

迪雅·莫扎

Diya Mirza

饰 Purva P. Rana

Yatin Karyekar

Yatin Karyekar

饰 Hemant Rastogi

Jayant Kripalani

Jayant Kripalani

饰 Pushkar Rana

更多