Bruce Lee in G.O.D.: Shibôteki yûgi

(2000)

2000年11月25日日本上映
导演: Toshikazu Ôgushi Toshi Ohgushi
编剧: 李小龙 龙比意 ...
国家地区: 日本
发行公司: 日本艺博集团 ...

主演:

李小龙 Bruce Lee

李小龙

Bruce Lee

饰 Hai Tien (ar..

田俊 James Tien

田俊

James Tien

饰 Charlie Wang

解元 Yuan Chieh

解元

Yuan Chieh

饰 Wang's Brother

Dan Inosanto

Dan Inosanto

饰 Himself / Da..

更多