Fotografia, I

(1986)

剧情 - 1986年10月希腊上映
导演: Nikos Papatakis
编剧: Nikos Papatakis
国家地区: 法国 | 希腊
发行公司: Argos Films ...

主演:

Christos Tsagas

Christos Tsagas

饰 Gerassimos T..

Aris Retsos

Aris Retsos

饰 Ilyas Aposto..

Zozo Zarpa

Zozo Zarpa

饰 Ilyas' Mother

Despina Tomazani

Despina Tomazani

饰 Adonis

更多