I-4: Loufa & apallagi

(2008)

喜剧 - 2008年4月27日希腊上映
导演: Vassilis Katsikis
编剧: Vassilis Katsikis
国家地区: 希腊
发行公司: Odeon ...

主演:

Thanasis Tsaltabasis

Thanasis Tsaltabasis

饰 Pvt. Thanasi..

Kostas Fragolias

Kostas Fragolias

饰 Pvt. Alexand..

Stathis Panagiotidis

Stathis Panagiotidis

饰 Pvt. Thodoro..

Haris Mavroudis

Haris Mavroudis

饰 Alkis Koumen..

更多