Khanna & Iyer

(2007)

喜剧 - 2007年3月30日印度上映
导演: Hemant Hegde
国家地区: 印度
发行公司: Mukta Searchlight Films ...

主演:

Sarvar Ahuja

Sarvar Ahuja

饰 Aryan 'Ari' ..

Arun Bakshi

Arun Bakshi

饰 Minister Bha..

Arunav Chatterji

Arunav Chatterji

饰 P.K. Shubman..

Mushtaq Khan

Mushtaq Khan

饰 MLA Ramanna ..

更多