Suishô-yama no shônen

(1949)

导演: 杉江敏男
编剧: Yoshiyuki Nisho 大佛次郎
国家地区: 日本
制作公司: Toho Kyoiku Eiga ...

主演:

Shoji Maruyama

Shoji Maruyama

饰 Ginzo, a mou..

Ko Masutani

Ko Masutani

饰 Taro

Tomoo Kudo

Tomoo Kudo

饰 Pon-chan

Haruko Imoto

Haruko Imoto

饰 Mako-chan

更多