Shizuka nari akastuki no senjo

(1959)

战争 - 1959年日本上映
导演: 小森白
编剧: Ejiro Kuita Ichiro Kunizuka
国家地区: 日本

主演:

天知茂 Shigeru Amachi

天知茂

Shigeru Amachi

饰 Japanese Lt...

S.P. Ghandi

S.P. Ghandi

饰 Hindu Mec. L..

小林重四郎 Jushiro Kobayashi

小林重四郎

Jushiro Koba..

饰 Japanese off..

御木本伸介 Shinsuke Mikimoto

御木本伸介

Shinsuke Mik..

饰 Japanese off..

更多