Deinei o yuku onna

(1934)

1934年8月15日日本上映
导演: 清凉卓明
编剧: 山内英三
国家地区: 日本
制作公司: Shinko Kinema ...

主演:

Itsuo Kanazawa

Itsuo Kanazawa

饰 Haruo, Tsune..

森山保 Tamotsu Moriyama

森山保

Tamotsu Mori..

饰 Yoshio

Koji Oizumi

Koji Oizumi

饰 Kôzô Morit..

冲本映子 Eiko Okimoto

冲本映子

Eiko Okimoto

饰 Nana, Mari's..

更多